بیوه است

من عاشق زندگی و مردم است

من می خواهم برای شاد بودن — در حال حاضر زمان برای آن است.

من می توانم سپاسگزار

سلام من یک زن اوکراین در لحظه ای که من زندگی می کنند در سوریه است. چندین سال پیش من یک زن بیوه, من می خواهم و من آماده برای شروع یک رابطه جدید. آموزشی, آموزش, کودکان بسیار زیاد است. من سعی می کنم هرگز خسته چرا که همه چیز برای انجام بهترین.) من با زندگی پسر من و پدر و مادر.

پسر

جوان, دختر زیبا, من به دنبال مرد برای روابط جدی برای شروع یک خانواده, من یک فرزند به نام

About